Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/4609-CEN

Žiadosť TMR as.na umiestnenie 3 ks infotabúľ  (90x130cm) " Oddychová zóna Biela Púť" ,k.ú.D.Dolina, KNC 2926/143, 2926/8

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže