Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/423-CEN

 

Územné a časové obmedzenia lesohospodárkej činnosti z dôvodu ochrany hniezdnej lokality chráneného druhu,PSBU Beňušovce