Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-L-OSZP-2016/1297-CEN

26.01.2016

Žiadosť Matúša Benku na výrub stromov na parcele č. 3132/8 v k.ú. Partizánska Ľupča , lokalita Magurka z dôvodu výstavy rekreačnej chaty.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže