Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9837-CEN

Súhlas na výrub 4 kusov smreka obyčajného na parcele č. 3464/4 v k.ú. Liptovský Ján, pre p. Littvovú.