Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/5641-CEN

 

Žiadosť  URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA, HYBE, Hybe 519, 032 31, IČO: 17059518,o súhlas na aplikáciu chemického prípravkuCERVAKOL EXTRA, MORSUVIN, NEOPONIT na ochranu mladých lesných porastov proti ohryzu zverou a chemického prípravku VAZTAK 10 EC a FORESTER na ošetrenie zvyškov po ťažbe dreva proti rozmnožovaniu podkôrneho a drevokazného hmyzu na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a na území samotného Národného parku Nízke Tatry v lesných porastoch: LO Svidovo – k.ú. Liptovská Porúbka, LO Rígeľ – k.ú. Hybe, LO Sihly – k.ú. Hybe, LO Liptovský Ján – k.ú. Liptovský Ján.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže