Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00001/2-7ST

konanie vo veci priestupku týkajúceho sa výrubu drevín v k.ú. Istebné - Ladislav Štítik