Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/016890/Drn

23.03.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/016900/Kr

22.03.2017
Turistické podujatie " Výstup na Ploskú". Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/5443

20.03.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Šútovo v OP NP Malá Fatra, mimo zastavaného územia obce.

Žiadateľ: V. Dutka, Šútovo.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 27. 03. 2017.

Na prihlásenie sa do konania použite adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]