Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2018/026349/Roj

18.06.2018
Žiadosť v zmysle § 28

Žiadateľ. Milan Lašťák, Košťany nad Turcom č. 141, 038 41 Košťany nad Turcom Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/026379/Drn

18.06.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/026188/Ryb

14.06.2018
Odťaženie časti štrkovej lavice v k.ú. Veličná Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/026093/roj

14.06.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie skautského tábora

Žiadateľ: Obec Mošovce, Kollárovo nám. 314, 038 21 Mošovce Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/024712/Roj

12.06.2018
Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4

Žiadateľ obec Belá, Oslobodenia 183/28, 013 05 Belá Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000304/Cur

03.04.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000289/Cur

02.03.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000243/Cur

15.02.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]