Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/39255/Gs

20.09.2017
Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade, spoločnosť VALONG, s.r.o. v k.ú. Žabokreky, ide o rekonštrukciu existujúcich rybníkov a výstavbu novej sádky Viac

 

OU-ZA-OSZP3-2017/038689/Bal

14.09.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k.ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 1070.


Žiadateľ: Ing. Peter Goňa, ul. Krátka 498/8, 028 01 Trstená. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/13437-Mu

20.09.2017
Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku.
Žiadateľ: Ján Calík, Šútovo.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 27. 09. 2017
Prihlásiť sa je možné na adrese: milan.mucha@minv.sk Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]