Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2018/008676/Ryb

17.01.2018
Ťažba riečneho materiálu Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2018/008136/Drn

15.01.2018
Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-ZA-OSZP1/2018/008100/Drn

15.01.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-ZA-OSZP1/2018/008124/Drn

15.01.2018
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. Viac

 

Nová web stránka

15.01.2018
predmet : žiadosť o zmenu rozhodnutia OU-RK-OSZP-2017/005165-007/Mý

zmena druhu oplotenia pozemku z drevenej žrďoviny na pletivo

kataster : Liptovské Sliače Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]