Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/032569/Drn

19.07.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone. Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/8636-CEN

14.07.2017
Súhlas na umiestnenie dočasného prenosného zariadenia - prekážkovej dráhy "Bambuľka" na parcele 2926/44, zastavané plochy a nádvoria v bezprostrednej blízkosti Hotel POŠTA, na území NAPANTu, pre Oblasnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV. Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]