Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/35563/Gs

15.08.2017
Jednodňový pretek 2.septembra 2017 s účasťou cca 60 - 70 pretekárov. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/035386/Kr

14.08.2017
Odborné stanovisko § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. k stavbe približovacia linka "Húkadlo" k.ú. Blatnica. Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/9707-Ku

15.08.2017
Žiadosť TJ Družba Smrečany – Žiar, Turistický klub, Žiar 110, 032 05 Smrečany na vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona 543/2002 Z.z. na umiestnenie informačnej panoramatickej tabule na vrchole Plačlivého, v kompetenčnom území Tatranského národného parku. Viac

 

Nová web stránka

14.08.2017
Verejné športové podujatie po bežeckej trase Klačno -lesná zvážnica Vráce-lesná zvážnica Suché Hrabovo-Vlkolínske lúky-turistický chodník cez vrchol Sidorova-Kalvária-Klačno. Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]