Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-LM-OSZP-2018/8982-CEN

14.08.2018
Súhlas na výrub náletových drevín (do 40cm priemer) na parcele KN-C 3110 (TTP) v k.ú. Partizánska Ľupča , pre Ing. Rastislava Huttu a manž. Ing. Tatianu Peršakovú z dôvodu navrátenia charakteru TTP dotknutej parcele Viac

 

OU-LM-OSZP-2018/8987-CEN

14.08.2018
Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp na realizáciu pracovných bremenových letov vrtuľníka, z dôvodu montáže vodojemu na stavbe „ Súbor stavieb technickej infraštruktúry, lokalita K3,K4, Y5 Lúčky – Demänovská Dolina“ k.ú. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, pre Liptovskú vodáresnkú spoločnosť a.s. Viac

 

OU-LM-OSZP-2018/8044-CEN

13.08.2018
Súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (ovce) ma parc.č. KN-C 1340,1341,1342,4682,1417,1559,1560,1561,1819/1 , k.ú. Partizánska Ľupča pre Mgr. Kamilu Čintalanovú Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000304/Cur

03.04.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000289/Cur

02.03.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona Viac

 

OU-BY-OSZP/2018/000243/Cur

15.02.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 

Oznámenie o začatí konania

26.07.2017
Informácia o začatí správneho konania Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]