Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Žilina

Strana: [1]  [2] 

OU-ZA-OSZP1-2017/021110/Drn

28.04.2017
Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/021495/Kr

25.04.2017
Vjazd a státie motorových vozidiel do k.ú. Mošovce. Viac

 

OU-ZA-OSZP1-2017/21490/Gs

25.04.2017
Most cez rieku Orava v Nižnej nad Oravou sa dostal v pomerne krátkom čase do havarijného stavu a je nutná jeho nutná, ide o havarijnu situáciu. Viac

 

OU-MT-OSZP-2017/7498-Mu

24.04.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie HZ na území NP Veľká Fatra a jeho OP.
Žiadateľ: PD "Gader" Blatnica so sídlom v Karlovej
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 02. 05. 2017
Na prihlásenie sa do konania môžete použiť aj adresu: milan.mucha@minv.sk Viac

 

OU-BY-OSZP/2015/000527/Cur

23.07.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v zmysle § 13 ods.2 písm. d) zákona Viac

 
Strana: [1]  [2]