Vytlačiť Poslať stránku

OU-SI-OSZP/2014/131/2

Žiadosť mesta Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica o vydanie súhlasu v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie akcie 29. ročník Rozprávkového pochodu – 2014, ktorá sa uskutoční dňa 24.05.2014 (sobota) v čase od 9:00 do cca 16:00h. Časť trasy bude prechádzať CHKO Biele Karpaty, kde v zmysle zákona platí druhý stupeň ochrany.

 

Oznámenie