Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2018/027115/Pt

Žiadosť Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava o povolenie taktického cvičenia hasičských jednotiek Trnavského kraja, ktoré sa plánuje uskutočniť dňa 17.10.2018 so začiatkom o 11.00 hod. na vodnej nádrži Sĺňava resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4.stupeň ochrany.

Oznámenie