Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2018/021340/Pt

Žiadosť Obce Špačince, o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z., v súvislosti s orezom suchých konárov drevín ako aj s výrubom náletových drevín (slivky - 4 ks) rastúcich pozdĺž miestnej komunikácie medzi Športovou ulicou a komunikáciou II/504 (štátna cesta medzi Trnavou a Malženicami), na parcele č. 508/3 v katastrálnom území Špačince, ktorá sa nachádza v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia.

Oznámenie