Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2018/018639/Vk

Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany o povolenie vykonania protipovodňového výcviku v dňoch 11.-13. júna 2018 v čase od 7:00 do 15:00 hod na Váhu a na vodnej nádrži Sĺňava, resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

Oznámenie