Vytlačiť Poslať stránku

2017/029641/Pt

Žiadosť Obce Cífer, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu “Celoobecný vodovod Cífer – 5. stavba, miestna časť Pác“, ktorý sa plánuje realizovať na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Cífer a Pác. Časť predmetnej stavby prechádza cez Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď.

Oznámenie