Vytlačiť Poslať stránku

2016/036143/Ma

Žiadosť spoločnosti Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 6, 921 01 Piešťany o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenia 8 nových cykloturistických trás v oblasti CHKO Malé Karpaty, kde platí II. stupeň ochrany prírody. Všetky novo navrhované cykloturistické trasy prechádzajú po cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných, lesných cestách a iných existujúcich komunikáciách. Trasy nie sú plánované priamo cez porasty, neplánuje sa ani budovanie nových úsekov či chodníkov.

Oznámenie