Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/007048/Ma

09.02.2017
Žiadosť Mareka Sivého, Tupolevova 6/B, 851 01 Bratislava o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v §14, §15 §16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na splav Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Klátovské rameno, v ktorej platí V. stupeň ochrany prírody podľa zákona. Konkrétne ide o plavenie sa bezmotorovými člnmi po Klátovskom ramene od vodného mlyna pri obci Dunajský Klátov po sútok s Malým Dunajom. Viac