Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2017/030101/Vk

14.09.2017
Žiadosť obce Cífer o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k projektu „Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa“. Navrhovaná činnosť je sčasti situovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď. Viac

 

2017/029641/Pt

12.09.2017
Žiadosť Obce Cífer, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k projektu “Celoobecný vodovod Cífer – 5. stavba, miestna časť Pác“, ktorý sa plánuje realizovať na pozemkoch, nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Cífer a Pác. Časť predmetnej stavby prechádza cez Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď. Viac