Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad v Trnave

2018/009124/Ma

19.02.2018
Žiadosť Obce Dechtice, 919 53 Dechtice 488 o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na predĺženie turistickej značenej trasy 8170 v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z Katarínky cez Planinku k autobusovej zastávke Dechtice, Planinka. Trasa povedie po existujúcej lesnej ceste a po asfaltovej komunikácii. Viac

 

2018/009125/Ma

19.02.2018
Žiadosť spoločnosti Komposesorát Vojka, s.r.o., 930 31 Vojka nad Dunajom 150 v zastúpení konateľov – Ing. Arpád Figura PhD. a Alexander Bittera, o vydanie odborné stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplocovanie lesných pozemkov (JPRL 122 B1, 122 B2, 122 D, 123 B, 123 E, 125 B, 126 D, 129 A, 129 E2) za účelom ochrany mladých lesných porastov proti zveri v k. ú. Vojka nad Dunajom, ktoré sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Viac

 

2018/008976/Pt

16.02.2018
Žiadosť Mesta Galanta, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, uvedených v predmetnej žiadosti. Všetky tieto kultúrne podujatia sa uskutočnia na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante, ktoré sa nachádza v Chránenom areáli Galantský park, kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Viac