Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Trnave

2016/029880/Ma

22.09.2016
Žiadosť spoločnosti AIR TREND, s.r.o., Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k novostavbe základňovej stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. s názvom TTKAT v k. ú. Kátlovce na parcele č. KN-E č. 2866 v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia. Viac