Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Trnava

2017/008427/Pt

22.02.2017
Žiadosť Mesta Galanta, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, uvedených v predmetnej žiadosti. Všetky tieto kultúrne podujatia sa uskutočnia na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante, ktoré sa nachádza v Chránenom areáli Galantský park, kde platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Viac