Vytlačiť Poslať stránku

Krajský úrad životného prostredia Trnava

2017/027149/Ma

14.08.2017
Žiadosť Karola Veleba, Latorická 45, 821 07 Bratislava o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k povoleniu na stavbu „Dzeravý kýbel“ rekreačný domček na parcele č. 1298/2 v katastrálnom území obce Lošonec v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty. Viac