Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP

OU-ML-OSZP-2017/000101

11.01.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p. (§ 13 ods. 2 písm. e). Viac