Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-SP-OSZP-2017/001541

22.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Viac

 

OU-SP-OSZP-2017/001540

22.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac

 

OU-SP-OSZP-2017/001500

21.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Viac

 

OU-SP-OSZP-2017/001497

21.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac