Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-SP-OSZP-2016/003572

19.10.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac