Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-SP-OSZP-2017/003805

20.09.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac