Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP

OU-SP-OSZP-2017/001082

17.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac

 

OU-SP-OSZP-2017/001042

16.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac