Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP

OU-PP-OSZP-2016/018097

29.11.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletovýcha poškodených drevín, ktoré rastú v blízkosti Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici, na pozemku KN-C č. 16/4 k. ú. Tatranská Lomnica Viac