Vytlačiť Poslať stránku

Nová web stránka

 

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2013/00899

22.07.2013

29.07.2013

7 dní

Ekospol Recykling , s.r.o, Spišská Stará Ves - umiestnenie bilbordu