Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Nitra

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

14.9. 2017 - Žiadosť o vydanie výnimky zo zakázaných činností a súhlasu na organizovanie športového podujatia ( bežecké preteky) a súhlas na vjazd motorovými vozidlami v 2 stupni ochrany - CHKO Ponitrie a okrajovo v NPR Zoborská lesostep - Viac