Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00499-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív.

žiadateľ:  WH Danubius s.r.o. Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív v k.ú. Kráľovský Chlmec, Leles a Poľany.

 

žiadosť doručená: 05.04.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.