Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00318-1

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  TBM, s.r.o., Stierova 5, 040 23 Košice

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitých porastov na ploche 20 ha, v druhovej skladbe topoľ biely, vŕba biela, agát biely a beztvarec krovitý na parcelách registra „C“ č. 1226, 1649, 1166, 1647, 1652, 1165, 1648, 1660, 1645, 1233, 1661, 1167, 1646, 1662, 1642, 1663, 1643, 1664, 1644, 1666, 1641, 1147, 1668, 1640, 1680, 1639, 1681, 1637, 1682, 1638, 1687, 1635, 1692, 1636, 1700, 1633, 1075, 1709, 1634, 1701, 1630, 1702, 1478, 1631, 1156, 1703, 1632, 1708, 1626, 1157, 1704, 1627, 1148, 1705, 1628, 1706, 1176, 1622, 1298, 1707, 1623, 1693, 1177, 1624, 1303, 1696, 1393, 1619, 1327, 1698, 1392, 1620, 1699, 1190, 1621, 1697, 1064, 1614, 1694, 1062, 1615, 1695, 1133, 1616, 1688, 1612, 1689, 1613, 1690, 1132, 1617, 1217, 1691, 1005, 1605, 1218, 1683, 1004, 1606, 1684, 1003, 1607, 1685, 1008, 1603, 1686, 1007, 1604, 1200, 1674, 1206, 1207, 1608, 1676, 1596, 1014, 1678, 1193, 1594, 1219, 1679, 1595, 1178, 1677, 1597, 1194, 1675, 1590, 1670, 1591, 1202, 1672, 1592, 1201, 1673, 1585, 1671, 1582, 1669, 1024, 1584, 1236, 1667, 1586, 1665, 1581, 1653, 1023, 1583, 1160, 1657, 1587, 1159, 1658, 1512, 1659, 1224, 1655, 1029/1, 1029/2, 1036, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1088, 1091, 1113, 1117, 1137, 1138, 1314, 1339, 1348, 1361, 1362, 1377, 1395, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1426, 1498, 1511, 1559, 1602, 1767, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1788, 1656, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1225, 1654, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1650, 1905, 1906, 1907, 1908,1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1651, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1889, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1166, 1647, 1165, 1648,  1510, 1167, 1646, 1189, 1508, 1645, 1517, 1644, 1079, 1515, 1168, 1716, 1507, 1074, 1710, 1188, 1509, 1075, 1709, 1578, 1715, 1579, 1713, 1254, 1580, 1712, 1221, 1588, 1714, 1589, 1711, 1625, 1629, 1121, 1618, 1593, 1598, 1599, 1146, 1600, 1011, 1601, 1000, 1609, 1326, 1610

 v k.ú. Malé Trakany, z dôvodu vyčistenia náletových drevín v tejto lokalite a za účelom obnovenia pôvodnej kultúry v danej lokalite - TTP a ornej pôdy.

 

žiadosť doručená: 13.02.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.