Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00208-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ:  AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s.r.o. Zemplínska Teplica IČO: 36204447

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub :

 

Ø      35 ks drevín druh topoľ sp., vŕba sp. a 103 500 m2 na parcelách č. 1050, 1051/9, 1051/8, 1051/11, 1051/12, 1051/13, 1052, 1057/2, 1057/6, 1059/2, 1064/1, 1064/2 v k.ú. Egreš;

Ø      15 ks drevín druh topoľ sp., vŕba sp., buk lesný a 29 500 m2 na parcelách č. 1096, 1099/2, 1100/1, 1100/2, 1101, 1103, 1104/1, 1104/2, 1104/3, 1105, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, 1108 v k.ú. Zemplínska Teplica.

 

žiadosť doručená: 30.10.2013

 

     V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.