Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01004

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa §14 ods.2 písm.d) zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : TECH-MONT Helicopter company s.r.o., Železničná 1095/31, 058 01Poprad

Predmet žiadosti : Realizácia pracovných letov vrtuľníkom a motorovým padákom v Národnom parku Slovenský kras v Zádielskej doline, filmovacích letov pre reklamné účely v termíne do 24.10.2013

Žiadosť doručená dňa : 23.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.