Vytlačiť Poslať stránku

OU-RA-OSZP-2015/000327

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub drevín v k.ú Jelšava.