Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000478

Žiadosť o súhlas na aplikáciu chemických látok v Národnom parku Muránska planina.