Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00124-001

Žiadosť o výrub drevín na pozemku č. 170/1 v k.ú. Jelšava.