Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00112-HD

06.03.2013

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich v lokalite Korimovo v k.ú. Muránska Lehota pre žiadateľa EPPROS, s.r.o., Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže