Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00112- HD

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín rastúcich v areáli rozvodne 110 kV na pozemku č. 611/1 v k.ú. Lubeník, žiadateľa Východoslovenská distribučná , a.s.