Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

Žiadateľ obec Hrnčiarska Ves, pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves žiada podla § 47 ods.3 zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrub drevín v druhovom zložení smrek v počte 5 ks s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm  nad zemov 155,130,160,110 cm  a 1 ks lipa s obvodom kmeňa 280 cm z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb na parc. č.60.