Vytlačiť Poslať stránku

0001464/2014

Žiadosť Obce Hrnčiarska Ves o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 kokona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny na parcele vo vlastníctve obce č. 900/7 a to v druhovom zložení smrek obyčajný 2 ks s obvodmi kmeňov 120, 18 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou z dôvodu všeobecného ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb, poškodenia majetku školy.