Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00289/JAG

Dana Murínová, výrub stromov, parcela KN-E č. 7269 v k.ú. Detva