Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2012/00232/JAG

Žiadosť o výrub stromov  -Jozef Zvara, SHR, Dúbravy 366, v CHKO Poľana v k. ú. Detva