Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2017/004939

01.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie hosp.zvierat v zmysle § 13 ods.2 písm. e), 14 ods.2 písm.a), 15 ods.2 písm. b)

zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Agro Tomašová a.s. Tachty v k.ú. Gemerský Jablonec, Večelkov,

Tachty, Šiatorská Bukovinka, Nová Bašta, Stará Bašta

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže