Vytlačiť Poslať stránku

OU-RS-OSZP-2016/009161

Žiadosť o vydanie súhlasu na konanie verejného kultúrneho podujatia v k.ú. Petrovce organizovaného obcou Petrovce