Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-S-OSZP-2016/008726

Žiadosť o vydanie na uskutočnenie verejného kultúrneho podujatia v k.ú. Nová Bašta v CHKO Cerová vrchovina