Vytlačiť Poslať stránku

Z2014/00285 Tic

Žiadosť o súhlas na výrub drevín (celkovo 24 ks) na parcelách KN č. 640, 1148 a 1152 v k.ú. Polomka v intraviláne obce pre žiadateľa Obec Polomka.