Vytlačiť Poslať stránku

Z/2013/00459 tic

Vydanie súhlasu na oplotenie parciel KN č. 990/1, 990/4, 990/6 a 990/7 v k.ú. Mýto pod Ďumbierom (II. stupeň ochrany OP NAPANT) pre žiadateľa I. Jorčíka Brezno