Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2017/007203 Kň

 

žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6, zákona č. 543/2002 Z.z. na parcele KN č. 923/88, v k.ú. Mýto pod Ďumbierom, v súvislosti so stavbou  rodinného domu - pre Bohuša Martinca a manželku Zuzanu.