Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2016/008083 Tic

Žiadosť o súhlas na oplotenie parciel a umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení (prístrešok, konštrukcia) na parcelách KN - C č. 971/3, 1271 a 1014/3 v k.ú. Mýto pod Ďumbierom (OP NAPANT), pre žiadateľa M. Pavlikovský, Brezno.