Vytlačiť Poslať stránku

OU-BR-OSZP-2014/002086 Tic

Žiadosť o vydanie povolenia na pasenie hovädzieho dobytka na parcelách v k.ú. Šumiac a k.ú. Vaľkovňa (II. stuperň ochrany) pre žiadateľku Kukuľovú Máriu, Heľpa