Vytlačiť Poslať stránku

A2013/00765 Tic

Žiadosť o súhlas na aplikáciu chemických látok, pesticídov, priemyselnýchj hnojív a silážnych štiav (§13) v poľnohospodárskej činnosti v k.ú. Polomka pre žiadateľa MaJa s.r.o. Polomka