Vytlačiť Poslať stránku

A2012/01761 Tic

Vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. obce Horná Lehota pre žiadateľku M. Fillovú (II. stupeň ochrany)