Vytlačiť Poslať stránku

A2012/01760 Tic

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavané územie obce k.ú. Bystrá pre žiadateľa S. Zingora ( II. stupeň ochrany)