Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Brezno

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu:  Okresný úrad, OSŽP,  Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno alebo elektronicky na adresu: Barbora.Baliakova(a)minv.sk, Juraj.Koren(a)minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

OU-BR-OSZP-2017/005254-01Bal

23.06.2017
Udelenie súhlasov podľa § 6 ods. 2, § 13 ods. 2 písm. a), § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. Viac

 

OU-BR-OSZP-2017/005253-01Bal

23.06.2017
Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) - Športový klub Heľpa, futbalový klub, Alexyho 693/1, Heľpa Viac