Vytlačiť Poslať stránku

A/2012/1032/BS-FAP

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch  (E-KN) 3365, 3286/2, 3371/2, 3372/1 v k.ú. Banky pre Ing. Oda Kolembusa, Hadová 2, 969 01 Banská Štiavnica.