Vytlačiť Poslať stránku

A/2012/01052/BS-FAP

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku (E-KN) parc. č. 6380 v k.ú. Banská Štiavnica pre Obec Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton