Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OUZP3-2016/027218/KP

umiestnenie zariadenia na ochranu hosp. zvierat (25 ks jahneniec) na parcele č. KN-C č. 815 v k.ú. Podkonice a používanie chemických látok a hnojív na súvislej ploche väčšej ako 2 ha na parcele č. KN-C č. 756 v k.ú. Podkonice