Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OUZP3-2016/024387/KP

pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie hosp. zvierat 100 ks jalovíc v OP NAPANT  a území NAPANT, oplotenie pozemkov a používanie chem látok a hnojív na orných pôdach v OP NAPANT v k.ú. Podkonice a Selce