Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OUZP3-2015/026179/KP

žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. 2011/01577/KP, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie, košarovanie oviec v k.ú. S. Ľupča, Hiadeľ a LUčatín v OP NAPANT ako aj na používanie chem, látok, šilážnych štiav a hnojív na orných pôdach v užívaní žiadateľa